phone +32 495 88 15 02

Birthmatters.be staat online!

Een wegwijzer naar keuzemogelijkheden tijdens zwangerschap en geboorte. Want Birth Matters!

Belgische vroedvrouwen stellen voor: BirthMatters.be; een nieuwe website die (toekomstige) ouders en zorgverleners wil informeren over het ruime aanbod aan zorg tijdens zwangerschap en geboorte. Want Birth Matters!

Dat een geboorte een ‘life changing event’ is, is geen nieuwtje. Hoe je deze geboorte beleeft, kan deze gebeurtenis een gitzwart of net een gouden randje geven. Als vroedvrouw merken we dat veel samenhangt met de begeleiding die ouders krijgen. Elke dag opnieuw ervaren we aan de lijve hoe geïnformeerde ouders hun zwangerschap en geboorte bewuster en positiever ervaren. Toch merken we dat vele ouders niet weten welke begeleidingsvormen er allemaal bestaan en welke inspraakmogelijkheden ze hebben. Daar wil BirthMatters.be verandering in brengen. 

Dat toekomstige ouders tijdens de zwangerschap en geboorte nood hebben aan warm, menselijk contact bij de begeleiding bewijst ook de coronacrisis. Alle zelfstandige vroedvrouwen merken een enorme boost aan aanvragen sinds de crisis. Moeders geven aan dat de één op één begeleiding door een gekende vroedvrouw een enorme meerwaarde is. Samen met de ouders schrijven we een krachtig geboorteverhaal, met respect voor de autonomie van de vrouw. Waar we voor staan, werkt! 

Met de website BirthMatters.be willen we onze kennis, inzichten en ervaringen delen met een breder publiek. Iedere vrouw, iedere (toekomstige) ouder zou vol vertrouwen haar of zijn geboorteproces moeten kunnen beleven. En laat de website BirthMatters.be een eerste stap in die richting zijn! 


BirthMatters.be 

BirthMatters.be is een website voor jonge vrouwen, toekomstige of kersverse ouders, student vroedvrouwen of vroedvrouwen met reeds vele jaren ervaring. 

BirthMatters.be is een website vol wetenschappelijke artikels, herschreven in ‘mensentaal’. Daarnaast staan ook sterke geboorteverhalen en warme geboortefotografie centraal. 

BirthMatters.be is een wegwijzer naar de keuzemogelijkheden binnen het traject van zwangerschap, geboorte, kraamperiode, … Het toont welke mogelijkheden er ter beschikking zijn binnen de geboortezorg en helpt door het bos de bomen opnieuw te zien. 

BirthMatters.be is een positieve plek waar vrouwen geïnspireerd en gesterkt worden om vol vertrouwen hun eigen keuzes te kunnen maken. Want laat ons duidelijk zijn: er is niet 1 juiste weg. Iedere vrouw kan op zoek gaan naar de weg die bij haar past. Bekijk het als een flexibel parcours naargelang haar inzichten, afhankelijk van hoe ze in het leven staat en naar wat ze op zoek is. 


Wie zijn wij? 

Wij zijn Belgische vroedvrouwen, allen ervaren in het zelfstandig begeleiden van geboortes en verenigd door onze passie voor vroed- vrouw -geleide geboortezorg. Sinds enkele jaren proberen we de noden van de vroedvrouwen die autonoom bevallingen begeleiden in kaart te brengen. We werken stap voor stap aan een betere omkadering voor onze beroepsgroep, op uiteenlopende vlakken. Het kenbaar maken van het belang van een vroedvrouw gaat voor ons hand in hand met het breed informeren van (toekomstige) ouders. Dus maakten we van BirthMatters.be ons volgend project. 

Om BirthMatters.be financieel te kunnen realiseren, ondersteunde Growfunding ons deze zomer tijdens een crowdfunding-campagne. De steun was overweldigend, de reacties uitermate positief. Eind augustus sloten we de campagne af met een kleine 20.000€, het dubbele van ons initiële doel!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x