Multilingual education

Workshop in Dutch/English

Do you speak more than one language in your family?
At home, do you speak something else than Dutch or French?
Which languages would you like your child to learn? How are you going to manage it?
Ask for free advice to our experts and be sure that you have a good start for the language development

Zowel onderzoek als praktijk tonen aan dat het belangrijk is hierbij zowel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de thuistaal als aan de integratietaal. Dit is nodig in functie van het welbevinden en het taal leren van het kind. Daarnaast zien we hoe voor ouders de taal context vaak complex is. Er zijn drie tot vier talen aanwezig in een gezin, de plaats die talen innemen, verschuift van de ene generatie op de andere en
ouders krijgen erg verschillende adviezen. We zien nu vaak ouders die onzeker zijn of soms minder evidente taalkeuzes maken en die gaandeweg wat verzanden. Dit beperkt dan weer het taalaanbod. Een goede reflectie bij de start is erg belangrijk.

Wat beogen we?

• Ouders krijgen duidelijke informatie over belangrijke richtlijnen in de taalopvoeding en passen die toe op de eigen context
• Ouders kunnen, ook in een complexe taalcontext, hun eigen overdachte keuzes maken
• Ouders voelen zich gesterkt in dit aspect van de opvoeding

We richten ons op de eerste plaats op jonge meertalige gezinnen met kinderen tussen nul
en drie jaar.

Praktisch

Wanneer: 15/10, 17/12, 10-12u

Waar: Online

Prijs: Gratis

Ben je er graag bij? Schrijf je in via dit formulier.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x